Läkarintyg för minderårig gäller i högst ett år. För sjöfarare som är över 18 år gäller läkarintyget i två år. Mer information om läkarintyg för sjöfolk.