Giltighetstiden för certifikatet är upp till fem år, med en mellan liggande besiktning i intervallet 24-36 månader. Efter 60 månader ska certifikatet förnyas.