Efter att redaren/ägaren lämnat in DMLC del 2 och Transportstyrelsen eller delegerad organisation har godkänt detta ska fartyget besiktas för att verifiera att redarens åtagande enligt DMLC del 2 är implementerande i fartyget. Se flödesschema.