Ett fartyg bemannas enligt ett beslut från flaggstaten. I Sverige är det Transportstyrelsen som fattar beslut om säkerhetsbesättningsbeslut. Mer information om bemanning.