Ledighet ska regleras i anställningsavtalet (semester etc.) Kortare landpermissioner ska medges i mån av möjlighet.