Sjöarbetskonventionen trädde i kraft den 20 augusti 2013 och från detta datum ska alla fartyg som om 500 brutto och mer som seglar internationellt ha ett certifikat.