Dessa fartyg ska tillämpa kraven i SJÖFS 1992:6 med föreskrifter och allmänna råd om besättningens bostäder.