Principen är att rederiet står för kostnaderna fram till bostaden. Observera att vissa kollektivavtal gör avsteg från denna princip ex. färjeavtalet, (baseport).