Sverige saknar idag regler för hur privata rekryterings- och förmedlingsföretag ska bedrivas. Frågan utreds för närvarande inom Regeringskansliet, men det är idag inte möjligt att erhålla ett sådant certifikat som föreskrivs i sjöarbetskonventionen.