Yamaha utombordsmotor F 90C / F 100F

  • Produkt: Bussning i länkarm för styrning av gaspådrag.
  • Märke: Yamaha
  • Berörda modeller: 2017 års modell av F 90C / F 100F
  • Importör: Yamaha Motor Europé N.V.
  • Tillverkningsland: Japan
  • Enligt anmälan kan 3154 motorer vara berörda av det beskrivna felet.
  • Följande serienummer berörs: F 90C 6FP-1000001 t.o.m. 6FP-1002510. F 100F 6HJ-1000001 t.o.m. 6HJ-1000644
  • Ärendenummer TSS 2017-782

Beslutsdatum

2017-03-27

Beskrivning av fel

Bussningen i änden av länkarmen för reglering av trotteln kan ha monterats felaktigt så att den kan lossna och förorsaka att gasreglaget hänger sig och inte går att reglera.

Risknivå

Allvarlig. Felet kan orsaka att motorns gaspådrag inte går att reglera som kan resultera i personskador eller dödsfall.

Konsumentinformation

Ägare till motorer av aktuella modeller och tillverkningsnummer uppmanas att inte använda motorerna innan bussningen bytts ut och att snarast kontakta närmaste återförsäljare för åtgärd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!