Säker båt - äga och köpa

Bra att kontrollera innan köp

Att köpa en båt eller en vattenskoter innebär ofta en stor investering. För ett säkert köp bör du handla av seriösa företag, kontrollera CE-märkningen, genomföra en besiktning och granska köpekontraktet. 

Se till att båten är CE-märkt

Det är viktigt att kontrollera CE-märkningen av båten. En CE-märkt båt ska ha en skylt för CE-märkningen, en registrerad CIN-kod och en instruktionsbok.

Lagar och regler - sjövärdig båt

Det är befälhavarens ansvar att båten är sjövärdig. Och vad är skillnaden mellan båt och skepp?

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!