Bra att kontrollera innan köp

Att köpa en båt eller en vattenskoter innebär ofta en stor investering, det är viktigt att du är väl insatt för att kunna genomföra ett säkert köp.

Tänk på att:

Handla av seriösa företag

Det bästa sättet för köpare att skydda sig från oärliga försäljare är kunskap om båten, företaget du ska handla från och vilka dokument som ska finnas för en korrekt CE-märkning.

Kontrollera CE-märkningen

Det är viktigt att kontrollera att båten är korrekt CE-märkt för att undvika senare problem.

Granska köpekontraktet

När du köper en båt av en båthandlare ska du se om villkoren i köpekontraktet är rimliga. Det är extra viktigt när du köper båten privat.

Bristfälliga produkter

Transportstyrelsen genomför marknadskontroller av fritidsbåtar, vattenskotrar och viss utrustning. Här hittar du information om beslut som fattas kring bristfälliga produkter.


Lanternor

Alla båtar och fartyg under gång till sjöss är skyldiga att ha navigationsljus tända från solnedgång till soluppgång (TSFS 2009:44).

Viktigt är också att det finns en ankarlanterna att tända så att den egna båten kan upptäckas av andra när den ligger still i mörker.

Transportstyrelsen godtar lanternor som har godkännande från annat EG-land.

Föreskrivna lanternor enligt svenska och internationella regler.


Lagar och regler vid båtköp

Konsumentköplagen 

Lagen gäller när du som privatperson köper en vara av en näringsidkare. I den finns bland annat dina rättigheter när det är fel på en vara.

Konsumentköplagen (2022:260)

Köplagen

Lagen gäller i de fall konsumentköplagen inte är tillämpbar, dvs. vid handel mellan näringsidkare (företag), mellan privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till näringsidkare.

Köplagen (1990:931)

Konsumenträtt

Konsumentverket har information om konsumenträtt. Hjälp och råd i speciella frågor får man av konsumentvägledaren i kommunen. Om du har frågor om försäkringar kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå.

hallakonsument.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!