XO DFNDR och Cruiser

  • Produkt: Fritidsbåt XO DFNDR och XO Cruiser
  • Märke: XO
  • Tillverkare: XO Boats Finland
  • Tillverkningsland: Polen
  • Enligt anmälan omfattas båtar tillverkade 2017 t.o.m. juni 2018
  • Ärendenummer TSS 2018-4369

Båtarnas brister

Inspektionsluckan i motorbrunnen kan vara felaktigt monterad så att den inte är vattentät. Länspumpen kan dessutom vara felaktigt monterad. Bristerna kan orsaka att båtarna riskerar att sjunka.

Risknivå

Hög. Båtar har sjunkit.

Konsumentinformation

Ägare till angivna båtmodeller uppmanas att snarast möjligt kontakta närmaste återförsäljare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!