Volvo Penta D13 MP

  • Motorer D13 MP med följande beteckningar: D13B-G, D13B-H, D13B-K och D13C2

Risknivå

Hög. Vid läckage kan detta förorsaka risk för explosion samt brand.

Vad gör Transportstyrelsen

Kontaktat återförsäljaren för att de i sin tur ska kontakta ägare till nämnda motormodell och informera om motorns brister samt att de kostnadsfritt byter ut den felaktiga komponenten..

Konsumentinformation

Bristerna innebär fara för person. Ägare till Volvo Penta D13 MP bör omedelbart kontakta närmaste återförsäljare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!