Mercury Dieselmotorer

  • Produkt: Inombordsmotor, kraftuttagsenhet
  • Märke: Mercury Diesel
  • Berörda motormodeller: 2,0L I4, 2,8L I4, 4,2L I6, 3,0L V6 TDI och 4,2L V8 TDI
  • Importör: Brunswick Marine
  • Tillverkningsland: Belgien
  • Ärendenummer TSS 2016-2604

Inombordsmotorns brister

Ett fel har konstaterats i kraftuttagsenheten, som är utrustad med digital gas och koppling, vilket i slutändan kan resultera i att kopplingen inte ligger i neutralt läge när den ska göra detta.

Risknivå

Låg, en rapporterad incident

Konsumentinformation

Ägare till motorer uppmanas att snarast möjligt kontakta närmaste återförsäljare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!