Mercury Diesel 2.8/4.2 Liters motorer

  • Produkt: Framdrivningsmotorer för båtar
  • Tillverkare: Brunswick Marine EMEA
  • Märke: Mercury Diesel
  • Typ: QSD2.8, QSD4.2, TDI3.0 och TDI4.2
  • Motorer med följande serienummer berörs: 2.8L 88310332 – 88312100, 4.2L 88400102, 88401767 – 88417897.

Motorernas brister

Brunswick Marine har meddelat att bränslereturslangen från insprutarpumpen kan ha sprickor i slangänden vilket kan resultera i läckage med risk för brand eller explosion.

Risknivå

Tillverkarens riskbedömning visar att risknivån är låg. Inga olyckor har rapporterats.

Konsumentinformation

Om du är innehavare till en båt med motor i de aktuella serierna ska båten inte användas och du ombedes kontakta din leverantör för åtgärd och hänvisa till Service bulletin 2016-64.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!