X-RIB 21

  • Modell: 21
  • Tillverkare: AB Holms varv, Råå
  • Tillverkarland: Sverige
  • Antal båtar tillverkade: 6
  • Båtens tillverkarkod: PRX 

Båtens brister

Allvarliga tillverkningsfel i styrpulpetens infästning. Denna är inte stark nog och båten har dessutom inte tillfredsställande manöveregenskaper i förhållande till den starkaste motorn för vilken den har utformats och konstruerats.

Risknivå

Hög. Styrpulpeten kan lossna med risk för att person kan falla överbord.

Vad har Transportstyrelsen gjort

Beslutat att båtar av typ X-RIB 21 inte får släppas ut på marknaden så länge de inte uppfyller kravet om tillfredsställande infästning av styrpulpeten. Tillverkaren, AB Holms varv ska kontakta ägarna till redan levererade båtar och upplysa dem om riskerna samt åtgärda bristerna.

Konsumentinformation

Bristerna innebär omedelbar fara för person. Ägare av X-RIB 21 bör omedelbart kontakta AB Holms varv för att få felen åtgärdade.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!