Squadron 58

  • Modell: Squadron 58
  • Tillverkare: Fairline Boats Ltd. Oundle, U.K.
  • Återförsäljare i Sverige: Fair Marin AB, Åkersberga
  • Tillverkarland: Storbritannien
  • Tillverkningsår: 2000-2007
  • Antal båtar som sålts genom Fair Marin i Sverige: 1

Båtens brister

Utrymningsvägen är inte beskriven genom skyltar eller liknande. Vidare är utrymningsvägen dold av sittdyna. Dessutom finns det en risk för avgasläckage från dieselgeneratorn. På grund av otätheter i skott kan avgaser tränga in i utrymmet bredvid generatorn.

Risknivå

Hög. Bristen innebär omedelbar fara för person då det kan ge koloxidförgiftning. Dessutom finns risk för att utrymning inte kan ske.

Vad har Transportstyrelsen gjort

Kontaktat återförsäljaren i Sverige som ska kontakta berörda ägare och åtgärda bristerna.

Konsumentinformation

Ägare av Squadron 58 bör omedelbart kontakta återförsäljaren så att de kostnadsfritt tätar luckan samt se till att utrymningsvägen i båten är markerad.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!