Sealine

  • Modell: C39, F33, F34, F37, F42-5, F43, F44, S29, S34, S37, S38, S41, S42, S43, S48, T46, T47, T51, T52, T60
  • Tillverkare: Sealine International Limited, U.K.
  • Kända återförsäljare i Sverige: Saltsjön Yachts AB
  • Tillverkarland: Storbritannien
  • Tillverkningsår: 2000 - 2005
  • Antal båtar sålda i Sverige: 16 

Båtens brister

Risk för överhettning i båtens elsystem på grund av felaktig anslutning vid säkringshållare. Problem kan uppstå vid användning av bogpropellern under längre tid.

Risknivå

Hög. Bristerna kan förorsaka allvarliga situationer, vilket i värsta fall innebär att båten börjar brinna.

Vad har Transportstyrelsen gjort

Kontaktat återförsäljare i Sverige för att de ska kunna åtgärda problemen. Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas.

Konsumentinformation

Bristerna innebär omedelbar fara för person. Ägare till ovanstående modeller av Sealine bör omedelbart kontakta tillverkaren eller någon auktoriserad återförsäljare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!