Quicksilver

  • Modell: 425, 440, 500, 505, 510, 520, 525, 530, 540, 555, 600, 620, 630, 635, 640, 650, 670, Classic 20
  • Kända återförsäljare: Marine Power Sweden AB
  • Tillverkningsår: 2006-2007

Båtens brister

De båtar som är utrustad med en Bonar bränsletank kan ha brister i bränsleledningarnas anslutning till tanken.

Risknivå

Hög. Vid bränsleläckage kan detta förorsaka risk för explosion samt brand.

Vad gör Transportstyrelsen

Kontaktat återförsäljaren för att de i sin tur ska kontakta ägare till nämnda fritidsbåtsmodell och informera om båtens brister samt kostnadsfritt byta ut byta ut bränsleanslutning så att det inte uppstår bränsleläckage.

Konsumentinformation

Bristerna innebär omedelbar fara för person. Ägare till Quicksilver av ovannämnda modell bör omedelbart kontakta närmaste återförsäljaren.