Örnvik

  • Modell: 500 Flamingo, 500 Pilothouse, 505 Commander, 510 Cruiser, 525 Flamingo, 530 Flamingo, 600 Commander, 620 Crusier, 620 Flamingo, 620 Sport, 630 Pilothouse, 635 Commander, 635 WA, 640 Pilothouse, 640 Weekend, 650 Cruiser, 650 Weekend, 670 Weekend, Classic 20
  • Kända återförsäljare: Marine Power Sweden AB
  • Tillverkarland: Polen
  • Tillverkningsår: 2006-2007
  • Båtens serienummer: (se länk)
  • Båtens tillverkarkod: DEL, SLE

Båtens brister

De båtar som är utrustad med en Bonar bränsletank kan ha brister i bränsleledningarnas anslutning till tanken.

Risknivå

Hög. Vid bränsleläckage kan detta förorsaka risk för explosion och brand.

Vad gör Transportstyrelsen

Kontaktat återförsäljaren för att de i sin tur ska kontakta ägare till nämnda fritidsbåtsmodell och informera om båtens brister samt kostnadsfritt byta ut byta ut bränsleanslutning så att det inte uppstår bränsleläckage.

Konsumentinformation

Bristerna innebär omedelbar fara för person. Ägare till Örnvik med ovannämnda modeller bör omedelbart kontakta närmaste återförsäljare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!