Nimbus 300 R

Läs om vissa Nimbus 300 R, tillverkade från 2007 och framåt, kan vara behäftade med ett tillverkningsfel.

Viktigt meddelande Nimbus 300 R

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!