Kawasaki Watercraft - Ultra 250X

  • Modell: JT 1500B7F/C7F
  • Tillverkare: Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  • Kända återförsäljare: Kawasaki Motors, Huddinge
  • Tillverkarland: Japan
  • Tillverkningsår: 2007, 2008
  • Antal vattenskotrar sålda i Sverige: 23
  • Vattenskoters tillverkarkod: KAW
  • Modellens serienummer: US-KAW39001707 till US-KAW39791707, US-KAW30002607 till US-KAW37702707, US-KAW40001607 till US-KAW43165707

Vattenskoterns brister

På vissa vattenskotrar av nämnda modell kan det hända att bränsleslangen inte är rätt ansluten till insprutningssystemets insprutningsbrygga.
Vidare har upptäckts att det under vissa omständigheter finns risk att gashandtagets hus på 2007 och 2008 års modeller kan vridas eller förflyttas på styret.

Risknivå

Hög. Vid bränsleläckage kan detta förorsaka risk för explosion samt brand.
Om gashandtaget förflyttas kan detta ge upphov till att gashandtaget kommer i kontakt med skyddskåpan på styret, vilket kan leda till att gasspjället inte stänger helt när gasthandtaget släpps och motor går inte ner på tomgång.

Vad har Transportstyrelsen gjort

Kontaktat återförsäljaren i Sverige för att de ska kontakta ägare till nämnda vattenskotrar och informera om vattenskoterns brist samt kostnadsfritt byta ut bränsleslangen.

Konsumentinformation

Bristen innebär omedelbar fara för person. Ägare till modellen JT 1500B7F/C7F bör omedelbart kontakta närmaste återförsäljare, även om man inte känner någon bensinlukt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!