Bogpropeller Volvo Penta/QL CT600, CT900 och styrpropeller akter 12 volt SP600, SP900

  • Modell: Bogpropeller Volvo Penta/QL CT600, CT900 och styrpropeller akter 12 volt SP600, SP900.
  • Tillverkare: Engbo AS
  • Tillverkarland: Norge
  • Återförsäljare: Se länk
  • Beslutat: 2007-10-03

Utrustningens brister

Risk för överhettning om bogpropellern körs för länge åt gången. Extra känsligt om kablarna är av klen dimension i förhållande till längden. Brand kan uppstå i kontaktdon eller kablage.

Risknivå

Hög. Bristen innebär omedelbar fara för person då det finns risk för överhettning och brand.

Konsumentinformation

Ägare till ovannämnda utrustning bör omedelbart kontakta återförsäljaren så att utrustningen kostnadsfritt kan åtgärdas samt montaget kan ses över och ny instruktionsbok kan levereras.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!