Aquador 22

  • Modell: 22 HT och 22 C
  • Tillverkare: Bella-Veneet Oy, Kuopio
  • Kända återförsäljare: Flipper Marin AB, Orust Marin och Örnvik Marin
  • Tillverkarland: Finland (Irland år 2000)
  • Tillverkningsår: 1995-1997 och 2001-2003
  • Antal båtar tillverkade: minst 188 st
  • Båtens tillverkarkod: AQU  

Båtens brister

Ankar- och förvaringslådan i fören på modellerna Aquador 22HT och 22C är inte tät och avrinningshålet på sidan är för litet. Sittbrunnen i fören töms i ankarlådan genom två avrinningshål. När stora mängder vatten samlas i sittbrunnen och rinner ut i ankarlådan kommer vatten in i båten. Särskilt då avrinningshålet i sidan är delvis eller helt täppt.

Risknivå

Hög. Bristerna kan förorsaka allvarliga situationer, vilket i värsta fall kan innebära att båten sjunker.

Vad har Transportstyrelsen gjort

Kontaktat återförsäljare i Sverige för att de ska kunna åtgärda problemen. Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas.

Konsumentinformation

Bristerna innebär omedelbar fara för person. Ägare till modellerna Aquador 22 HT och 22 C bör omedelbart kontakta tillverkaren eller någon auktoriserad återförsäljare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!