Spridning av främmande organismer med fartyg

Organismer som avsiktligt eller oavsiktligt sprids från sina naturliga utbredningsområden till nya platser anses av IUCN (Internationella Naturvårdsunionen) vara ett av de största hoten globalt mot biologisk mångfald. Sjöfarten är en källa till spridning av främmande organismer, dels med fartygs barlastvatten men även genom biofouling (påväxt på fartygsskrov).

En invasiv främmande organism är en främmande art som hotar biologisk mångfald samt som orsakar socioekonomiska skador och skador på människors och djurs hälsa. I värsta fall kan hela ekosystem slås ut när de nya arterna inte har några naturliga fienden. Både fiskenäringen, industrier och kustnära samhällen kan drabbas negativt.

Exempel på främmande organismer som har orsakat stor skada är bl.a. vandringsmusslan, ullhandskrabban och amerikansk havsborstmask. Ett av de mest drastiska fallen med en invasion av främmande art skedde i Svarta Havet när amerikansk kammanet etablerade sig där i slutet av 1980-talet. Hela det pelagiska ekosystemet skadades vilket fick förödande konsekvenser för fiskenäringen som i stort sett slogs ut helt.

Inom Internationella sjöfartsorganet IMO har man under många år arbetat med att vidta åtgärder för att förhindra spridning av främmande organismer med fartyg. Den 8 september 2017 trädde den internationella barlastvattenkonvention  i kraft. 2011 antogs frivilliga riktlinjer gällande biofouling.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!