Kontrollera CE-märkning

Som importör har du skyldighet att kontrollera att produkter blivit korrekt CE-märkta av tillverkaren.

Kontrollera att kraven på CE-märkning uppfyllts

Att tillverkaren uppfyllt kraven rörande CE-märkning och övriga skyldigheter kan kontrolleras översiktligt genom att notera om följande finns:

Viktigt att känna till för att upptäcka felaktigheter

För att kunna upptäcka uppenbara felaktigheter behöver du som importör känna till:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!