Villkorlig registrering

Från och med den 1 februari 2018 kommer det finnas möjlighet att villkor­ligt registrera skepp och skeppsbyggen. En förutsättning för en villkorlig registrering är dock att skeppet eller skepps­bygget måste registreras i Sverige för att slutligt kunna avregistreras i det utländska registret. Avsikten ska hela tiden vara att skeppet eller skeppsbygget slutligt ska registreras i det svenska fartygs­registret.

Hur länge kommer en villkorlig registrering att gälla?

En villkorlig registrering kommer att gälla högst en månad, räknat från besluts­datumet. Den villkorliga registreringen ger dock inte någon rätt till inskriv­ning av äganderätten eller av inteckningar. När tiden för den villkorliga registrer­ingen går ut, förfaller registreringen.

Kommer ett villkorligt registrerat skepp eller skeppsbygge att stå under svensk tillsyn?

Ja, så länge skeppet eller skeppsbygget är villkorligt registrerat i fartygs­registret ses det som svenskt och står då under svensk tillsyn.

Jag vill ansöka om en villkorlig registrering för mitt skepp eller skeppsbygge. Vilka handlingar behöver jag skicka in till Transportstyrelsen?

Du behöver inte skicka in avregistreringsintyget från det utländska registret, men i övrigt ska du skicka in samma handlingar som vid en vanlig registrer­ings­ansökan.

Mer information om vilka handlingar det gäller hittar du via följande länkar:

Skepp

Skeppsbygge

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!