Villkorlig registrering

Sen den 1 februari 2018 finns det möjlighet att villkor­ligt registrera skepp och skeppsbyggen. En förutsättning för en villkorlig registrering är dock att skeppet eller skepps­bygget måste registreras i Sverige för att slutligt kunna avregistreras i det utländska registret. Avsikten ska hela tiden vara att skeppet eller skeppsbygget slutligt ska registreras i det svenska fartygs­registret.

Frågor och svar

En villkorlig registrering kommer att gälla högst en månad, räknat från besluts­datumet. Den villkorliga registreringen ger dock inte någon rätt till inskriv­ning av äganderätten eller av inteckningar. När tiden för den villkorliga registrer­ingen går ut, förfaller registreringen.

Ja, så länge skeppet eller skeppsbygget är villkorligt registrerat i fartygs­registret ses det som svenskt och står då under svensk tillsyn.

Du behöver inte skicka in avregistreringsintyget från det utländska registret, men i övrigt ska du skicka in samma handlingar som vid en vanlig registrer­ings­ansökan.

Mer information om vilka handlingar det gäller hittar du via följande länkar:

Skepp

Skeppsbygge

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!