Säkerhetsskydd i samband med upphandling

2022-03-16

Vi får just nu mycket frågor rörande säkerhetsskydd i samband med upphandling.

I samband med upphandling som berör den säkerhetskänsliga verksamheten behöver ni ta ställning till vilket säkerhetsskydd som kan behövas, exempelvis för att kunna ta fram lämplig kravställning, välja upphandlingsförfarande och rätt nivå på säkerhetsskyddsavtal. I säkerhetsskyddslagen finns sedan den 1 december 2021 krav på att en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning ska göras i de fall det krävs ett säkerhetsskyddsavtal. I vissa fall krävs också samråd med tillsynsmyndigheten.

Mer information hittar du under sidan Säkerhetsskyddsavtal och samråd.