Personalsäkerhet

Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, eller i en verksamhet som är säkerhetskänslig av någon annan anledning.

Säkerhetsprövning, placering av befattning/roll/funktion i säkerhetsklass och registerkontroll samt utbildning av personal är åtgärder inom området personalsäkerhet. 

Personalsäkerhet ska också säkerställa att de personer som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

Mer information

Som stöd i arbetet med personalsäkerhet har Säkerhetspolisen tagit fram en vägledning.

Vägledning: personalsäkerhet - dokument på Säkerhetspolisens webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!