Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet ska skydda mot att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs. Fysisk säkerhet syftar också till att förebygga skadlig inverkan på säkerhetskänslig verksamhet.

Hur den fysiska säkerheten ska utformas beror på vad som ska skyddas, vilka sårbarheter man vill motverka och vilken hotbild åtgärderna ska dimensioneras för. Läs mer om Säkerhetsskyddsanalys.

Fysisk säkerhet kan beskrivas som ett system av personal, rutiner, byggnadsteknik och säkerhetsteknik som tillsammans upptäcker, försvårar och hanterar obehörigt tillträde och skadlig inverkan.

  • Upptäckande säkerhetsskyddsåtgärder: Exempel på upptäckande åtgärder är bevakning och tekniska övervakningssystem så som larmanordningar och kameraövervakning.
  • Försvårande säkerhetsskyddsåtgärder kan vara dels sådana som fördröjer angriparen, dels sådana som minskar skadorna av ett angrepp. Exempel på sådana åtgärder är stängsel, system för inpassering, fordonshinder, skalskydd och avlyssningsskyddade rum.
  • Hanterande säkerhetsskyddsåtgärder är sådana som stoppar en angripare, till exempel bevakningspersonal eller polis.

Säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd innehåller detaljerade krav på säkerhetsskyddsåtgärder inom området fysisk säkerhet.

Har Säkerhetspolisen tillhandahållit en DAF (en beskrivning av dimensionerande antagonistiska förmågor) ska ni dimensionera vissa specifika säkerhetsskyddsåtgärder utifrån den. Det gäller bl.a. ett antal skyddsåtgärder inom fysisk säkerhet (åtgärder för att upptäcka, försvåra och hantera, skydd mot obehörig avlyssning av samtal, skydd mot obehörig insyn och förvaringsutrymmen).

Transportstyrelsen uppmärksammar Säkerhetspolisen på vilka verksamhetsutövare inom vårt tillsynsområde som är i behov av en DAF.

Mer information

Som stöd i arbetet med fysisk säkerhet har Säkerhetspolisen tagit fram en vägledning. Du hittar vägledningen på Säkerhetspolisens webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!