En sättpunktmarkering ska appliceras på alla instrumentbanor med kodsiffra 2, 3 och 4. Sättningszonmarkeringar ska appliceras på precisionsinstrumentbanor med kodsiffra 2, 3 och 4.

Om dessa markeringar appliceras på en 30 meter bred bana som är 1 200 meter eller längre enligt CS ADR-DSN.L.540 (sättpunktmarkering) och CS ADR-DSN.L.545 (sättningszonmarkeringar) så kommer markeringarna att överlappa bankantsmarkeringen vilket inte är syftet med regleringen.

De tekniska specifikationerna i (EU) 139/2014 rörande dessa markeringar följer standarder och rekommendationer i ICAO Annex 14. Dock så har inte ICAO tagit hänsyn till att det kan finnas 30 meters banor som är 1 200 meter eller längre.

Transportstyrelsen har dock i dessa fall möjlighet att utfärda en SC (speciella förutsättningar) till flygplatsoperatören. Flygplatsoperatören ska då kontakta Transportstyrelsen för ytterligare information.