Tillsyn av en FSTD-operatör

Denna sida beskriver hur Transportstyrelsen genomför tillsyn över FSTD-operatörer.

Tillsyn av en FSTD-operatör görs i form av:

  • Verksamhetskontroll
  • Betingad verksamhetskontroll

Planerad verksamhetskontroll

ARA.GEN.305 Oversight programme

För fristående FSTD-operatörer tillämpas normalt ett tillsynsintervall på 24 månader. Detta kan kortas ned till 12 månaders tillsynsintervall om tidigare tillsyn visat på att ledningssystemet uppvisar brister.

För minska antalet resor görs denna verksamhetskontroll i anslutning till årlig tillsyn av en av organisationens FSTD.

För FSTD-operatörer som delar ledningssystem med ett ATO genomförs verksamhetskontrollen samtidigt som verksamhetskontrollen vid ATO:t.

Är tillsynsintervallet för ATO:t kortare än för FSTD-operatören tillämpas det kortare tillsynsintervallet för båda.

Betingad verksamhetskontroll

Framkommer information om att allvarliga säkerhetsbrister förekommer hos en FSTD-operatör kan Transportstyrelsen besluta om att genomföra en betingad verksamhetskontroll som ligger utanför ordinarie tillsynsprogram. Kostnaden för en betingad tillsyn faktureras FSTD-operatören i efterhand.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!