Behörigheter utfärdade eller begränsade till tredjeland

På den här sidan finns information för dig som har en behörighet utfärdad av, eller begränsad till tredjeland.

Innehavare av ett svenskt EASA-certifikat med en typbehörighet begränsad till ett tredjeland

Sedan 2023 för Transportstyrelsen ej längre in typbehörigheter begränsade till tredjeland i EASA-certifikat.

För dig som har en typbehörighet begränsad till tredjeland sedan tidigare gäller följande:

 • Typbehörigheten ger dig inte rättighet att framföra ett EASA-registrerat luftfartyg
 • Restriktionen kan endast avlägsnas genom att uppfylla kraven för villkor för godtagande av klass- och typbehörigheter. Notera att typbehörigheten, i detta fall, inte måste vara gällande i EASA certifikatet.
 • Notera, en typbehörighet med tillhörande IR med en begränsning till tredje land kan ej ligga till grund för en förlängning av en genomförd EASA ATPL-teori. ATPL-teorin kan enbart förlängas med en EASA-kontrollant samt en EASA godkänd simulator. Ytterligare information om detta finns på sidan Upprätthållande av ATPL/IR-teori för IR-behörigheter begränsade till tredjeland

För dig verksam i tredjeland med en typ/klassbehörighet som tidigare haft samma typ i ett svenskt certifikat

För förnyelse av behörigheten krävs följande:

 • Få godkänt på kompetenskontroll i enlighet med bilaga I (Del-FCL) till förordning (EU) nr 1178/2011
 • Det krävs varken bedömning av ett ATO eller träning under förutsättning att man innehar ett flygcertifikat med giltig behörighet för samma klass- eller typ av luftfartyg, som utfärdats av ett tredjeland.

Om du har en förfallen typbehörighet som du tidigare även haft giltig utan begränsning i ditt EASA certifikat, kan du förnya den genom att kontakta ett ATO och göra en förnyelse. Du behöver inte göra om typkursen från grunden.

Instruktörsbehörigheter och/eller IR/typ-/klassbehörigheter i tredjeland

Följande information är endast tillämplig vid konvertering av ett flygcertifikat. Den kan inte användas för att konvertera enbart en instruktörsbehörighet och/eller enbart en IR/typ-/klassbehörighet.

En innehavare av ett flygcertifikat i tredjeland som innehar motsvarande instruktörsbehörighet och/eller en IR/typ-/klassbehörighet kan ansöka om reducerad utbildning, baserat på en rekommendation från en godkänd träningsorganisation. Detta måste ske i samband med ansökan om konvertering av flygcertifikatet.

Villkor för godtagande av klass- och typbehörigheter från tredjeland

Gemensamt för nedanstående konverteringar är att de kräver flygprov inför en EASA kontrollant och i enlighet med Del-FCL inklusive de erfarenhetskrav och villkor för utfärdande av tillämplig typ- eller klass. Notera att ingen speciell ansökan för konvertering krävs innan flygprov, endast notifiering av kontrollanten enligt EDD.

Den här informationen riktar sig till er som har ett EASA certifikat och vill tillgodoräkna er tidigare erfarenhet från tredje land och ansöka om;

 • Typbehörigheter, under följande förutsättningar:
  • Har aktuell flygerfarenhet (har flugit någon typ (simulator accepteras) eller klass inom de senaste 12 månaderna).
  • Flygplan, minst 500 timmars flygerfarenhet på typen.
  • Enmotoriga helikoptrar med MTOM 3175 kg, minst 100 timmars flygerfarenhet.
  • För alla övriga helikoptrar, minst 350 timmars flygerfarenhet.
 • Klassbehörigheter
  • Minst 100 timmars flygerfarenhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!