Behörighetshandlingarna hänger ihop, utan förarbevis kan din arbetsgivare inte utfärda något kompletterande intyg. Förarbeviset innehåller grundläggande kunskaper och hälsotillstånd, det kompletterande intyget innehåller fordons- infrastruktur- och språkkunskaper.