Transportstyrelsens avgiftsföreskrift ses över varje år. Föreslagna ändringar av föreskriften gick ut på remiss under april 2015 till bland annat branschorganisationer, järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. Information om föreslagna ändringar har under remisstiden också funnits tillgängligt på vår hemsida.