Kollektivet som betalar vägtrafikregisteravgift är mycket större än kollektivet lokförare, avgiften blir därmed fördelad på fler användare och inte lika hög. Alla avgiftsområden inom myndigheten ska stå för sina egna kostnader, vilket innebär att Transportstyrelsen inte kan flytta pengar mellan olika verksamheter.