När kravet på förarbevis trädde i kraft fick järnvägsföretagen möjlighet att skicka in en gemensam ansökan om förarbevis för sina anställda förare i huvudspår, under förutsättning att detta skedde i samförstånd med berörda förare.