Prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

För att uppnå yrkeskunnandet ska du avlägga godkänt examensprov vid Trafikverkets förarprovskontor.

Examensprovet i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov:

  • Delprov 1 består av 40 flervalsfrågor. Du kan få totalt 40 poäng.
  • Delprov 2 består av fallstudier med 20 uppgifter. Du kan få totalt 40 poäng.

Provtiden är 120 minuter för varje delprov. Du väljer själv i vilken ordning du gör delproven.

Ditt delprov är godkänt om du fått ett resultat på minst 24 poäng.

Ditt examensprov är godkänt om du har genomfört båda delproven med godkända resultat inom en månad från varandra.

Undantag från prov

I vissa fall kan Transportstyrelsen bevilja undantag från hela eller delar av examensprovet. Undantag från hela examensprovet kan beviljas när anmäld trafikansvarig kan bevisa att denne lett vägtransportföretag för godstransporter i någon medlemsstat under perioden 3 december 1999 – tills idag.

Bestämmelser för undantag från prov, gällande persontransporter med buss och godstransporter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009, på EUR-Lex webbplats - artikel 8.7 samt artikel 9.

Efter provet

Du får besked om ditt resultat direkt efter avslutat prov. Ett examensbevis kommer att skickas hem till dig när du är godkänd på examensprovet.

Nytt prov i yrkeskunnande om du som trafikansvarig blivit olämplighetsförklarad

I vissa fall kan Transportstyrelsen olämplighetsförklara en trafikansvarig under en viss tid. Om du har blivit olämplighetsförklarad och vill arbeta som trafikansvarig igen, behöver du genomföra ett nytt godkänt prov i yrkeskunnande. Provet kan genomföras först efter att din olämplighetstid har löpt ut.

Detta gäller för dig som har en olämplighetstid som löper ut från och med den 21 februari 2022.

 

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!