Kunskapskrav

För att du ska få bedriva yrkesmässig trafik krävs att du har ett yrkestrafiktillstånd. För att få ett sådant tillstånd måste du bland annat kunna visa att du har yrkeskunnande inom yrkestrafikområdet.

Kunskapskraven framgår av Bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009. 

För att uppfylla kravet på yrkeskunnande måste du ha blivit godkänd på ett skriftligt examensprov. Examensproven är olika för gods- respektive persontransporter.

Läs mer om provet i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!