Köp fordon- och adressuppgifter

Ni kan som köpare få dagsaktuella uppgifter om fordon och ägare i Sverige. Ni kan välja ut fordon utifrån till exempel bilmärke, årsmodell, färg eller geografiskt område.

Vi erbjuder två typer av tjänster:

  • Genom tjänsten Fordonsurval erbjuder vi ett anpassat engångsuttag utifrån era önskemål. Vi har möjlighet att göra en anpassad sökning. Du får din leverans i excelformat eller textfil.
  • Genom Informationspaket får ni tillgång till löpande leverans med valbar frekvens av ett fördefinierat informationsinnehåll. Du får din leverans i en textfil levererat till en säker FTP-server.

Bland de som använder våra tjänster finns försäkringsbolag, statliga bolag, bilhandlare, verkstäder, bilentusiaster med flera.

Söker du statistik?

Vänd dig till Statistiska centralbyrån (SCB) och Trafikanalys som har statistik inom fordons- och vägtrafikområdet.

Statistiska centralbyrån

Trafikanalys

Fordonsurval

För enstaka beställningar kontaktar du: fordonsurval@transportstyrelsen.se

Beställningen ska alltid ske via e-post och denna blankett ska bifogas ifylld: 

Förfrågan om köp av tjänsten Fordonsurval

Prislista hittar du i vänstra menyn. Vi lämnar alltid en offert vid beställning/förfrågan.

Avtalstjänster

För Informationspaket är du välkommen att kontakta oss och beskriva ditt behov så kan vi presentera de möjligheter vi kan erbjuda. Leveranserna sker  i form av textfiler till en säker FTP-server. Du kontaktar oss via fordonsintressent@transportstyrelsen.se.

Priser för informationspaket kan meddelas efter att en fullständig förfrågan om köp av informationspaket inkommit till Transportstyrelsen. Förfrågan om att prenumerera på information ska ske genom den blankett Transportstyrelsen tagit fram för den specifika informationspaketstjänsten. Blanketten skickas på begäran.

Viktig information

Transportstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet och ansvarar för vägtrafikregistret. Uppgifterna i registret är med vissa undantag offentliga. Allmänna villkor för uttag ur vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har rätt att sälja uppgifter ur vägtrafikregistret till myndigheter och enskilda enligt 9 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen.

Om du som privatperson inte vill att din adress ska lämnas ut för reklamändamål, kan en reklamspärr läggas in i vägtrafikregistret.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!