Senaste nytt inom direktanmälan

Ansvaret för omvärldsbevakning, och att hålla sig uppdaterad vilka bestämmelser som gäller inom området, ligger hos varje enskild tillståndshavare av direktanmälan. På den här sidan publicerar Transportstyrelsen bara viss information och nyheter som vi vill nå ut med till dig som har direktanmälan. Du kan ta del av denna via prenumerationsutskick.

Teknikbyte medför störningar för fordonsskatten

Transportstyrelsen byter från gammal till ny teknik i vägtrafikregistret. För närvarande orsakar teknikbytet störningar i beräkningen av fordonsskatt för bilar med malusskatt. Det är tyvärr osäkert hur länge störningarna kommer att fortgå.

Publicerades 2021-03-30

Trafikförsäkring får inte längre anmälas retroaktivt via direktanmälan

Nu har de nya reglerna som gäller vid inmatning av trafikförsäkring trätt ikraft.

Publicerades 2021-02-03

Nya regler vid inmatning av trafikförsäkring från den 1 februari 2021

Vissa verksamheter som har tillstånd till direktanmälan har behörighet till en transaktion som används för att anmäla trafikförsäkringsbevis. När en försäkring anmäls via denna försäkringstransaktion finns idag möjlighet för de här verksamheterna att anmäla ett retroaktivt datum för ikraftträdandet av försäkringen.

Publicerades 2020-10-28