Senaste nytt inom direktanmälan

Ansvaret för omvärldsbevakning, och att hålla sig uppdaterad vilka bestämmelser som gäller inom området, ligger hos varje enskild tillståndshavare av direktanmälan. På den här sidan publicerar Transportstyrelsen bara viss information och nyheter som vi vill nå ut med till dig som har direktanmälan. Du kan ta del av denna via prenumerationsutskick.

Inga nya registreringsbevis

Vid borttag av kreditköp utfärdas inte längre nya registreringsbevis.

Publicerades 2022-05-16

Visning kreditmarkering

Vi har nyligen uppmärksammat att i direktåtkomst saknas visning av kreditmarkering för ett fåtal fordon.

Publicerades 2022-05-03

Prisändring 1 juli 2022

Transportstyrelsen höjer priserna för tjänsten Fordon Direkt den 1 juli 2022.

Publicerades 2022-03-30