Senaste nytt inom direktanmälan

Ansvaret för omvärldsbevakning, och att hålla sig uppdaterad vilka bestämmelser som gäller inom området, ligger hos varje enskild tillståndshavare av direktanmälan. På den här sidan publicerar Transportstyrelsen bara viss information och nyheter som vi vill nå ut med till dig som har direktanmälan. Du kan ta del av denna via prenumerationsutskick.

Incident i vår produktionsmiljö

Sedan i onsdags (2021-12-01) har vi en incident i vår produktionsmiljö som får till följd att ett antal bonusfordon i vägtrafikregistret ej går att hantera i våra etjänster, Fordonsapp samt via våra integrationstjänster.

Publicerades 2021-12-03

Webbläsare

Transportstyrelsens tjänster fungerar bäst i moderna webbläsare som till exempel Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Safari. Om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator rekommenderar vi att du byter webbläsare då supporten för Internet Explorer upphör i inloggningsrutinen 2021-09-26.

Publicerades 2021-09-22

T-miljö otillgänglig

Under vecka 39 utför Transportstyrelsen internt arbete i VTR-system testmiljö (T-miljö). Under den tiden kommer miljön inte vara tillgänglig för användning. Vi räknar med att allt fungerar som vanligt igen senast 4 oktober.

Publicerades 2021-09-21

Servicefönster

Den 26/9 2021 utför Transportstyrelsen underhållsarbete, detta kan påverka våra system och medföra störningar. 

Publicerades 2021-09-16

Användningsförbud

Från den 1 januari 2021 infördes det bestämmelser om användningsförbud för fordon vid obetalda felparkeringsavgifter i lagen (11 § 1976:206) om felparkeringsavgifter.

Publicerades 2021-07-02