Du kan precis som tidigare anmäla en avställning på följande sätt:

Du behöver inte använda skrapkoden längre. Du ska i stället använda;

  • den behörighetskod som finns på registreringsbeviset och ditt registreringsnummer
  • styrka din behörighet med hjälp av e-legitimation (gäller endast om du använder Internet).