Frågor & svar

Kontrollmärket togs bort för att minska kostnader för staten och för att minska administrativa kostnader för näringslivet. En annan orsak var att göra det enklare för fordonsägare.

Nej, det behöver du inte. Kontrollmärket kan sitta kvar på registreringsskylten, men märket har inte längre någon betydelse. Du behöver själv hålla reda på att du har betalat fordonsskatt, har en giltig trafikförsäkring och att ditt fordon har godkänts vid besiktningen.

Du kan precis som tidigare anmäla en avställning på följande sätt:

Du behöver inte använda skrapkoden längre. Du ska i stället använda;

  • den behörighetskod som finns på registreringsbeviset och ditt registreringsnummer
  • styrka din behörighet med hjälp av e-legitimation (gäller endast om du använder Internet).

Det finns inga planer på att göra om registreringsskylten för närvarande.

Det finns inga planer på att göra om registreringsskylten för närvarande.

Det är inte aktuellt att ändra skyltarnas storlek. Måtten på registreringsskyltar är dessutom reglerade i gällande lagstiftning. Det finns också andra orsaker till skyltarnas storlek, till exempel läsbarheten för det mänskliga ögat (viktigt för polisen) samt läsbarhet för kameror (till exempel kameror för fartkontroll och trängselskatt).

Det är inte aktuellt att ändra antalet tecken på personliga skyltar i nuläget.

Nej, du får inte klistra något på registreringsskylten. Men om ett märke har satts fast på skylten enligt tidigare gällande bestämmelser behöver det inte tas bort. Du kan alltså låta det gamla märket sitta kvar.

När vi som myndighet gör en besparing, oavsett anledning, är det regeringen som bestämmer hur och till vad pengarna ska användas.

Som bilägare sparar du inget på att kontrollmärket har avskaffats. Kontrollmärket var endast ett tecken på att fordonsägaren hade betalt fordonsskatt, hade en giltig trafikförsäkring och en godkänd kontrollbesiktning.

Jo, skatten ska betalas. Inbetalningskort skickas ut som vanligt.

Kostnaden för kontrollmärket har aldrig finansierats av fordonsskatten. Därför ändras inte heller fordonsskatten när kontrollmärket nu har försvunnit.

Kostnaden för kontrollmärket har aldrig finansierats av påställningsavgiften. Därför ändras inte heller kostanden för påställning när kontrollmärket nu har försvunnit. 

Ingen "fysisk" identifiering i form av ett märke. Uppgifterna om att skatten är betald kan hämtas från vägtrafikregistret via olika kanaler.

Polisen gör i stället sin kontroll direkt i vägtrafikregistret med hjälp av fordonets registreringsnummer.