Kontrollmärket behövs inte längre

Registreringsskylt med ett överkryssat kontrollmärke, illustration

Den 1 januari 2010 togs systemet med kontrollmärken för fordon bort. Det beslutade regeringen under hösten 2009.

Kontrollmärket har fungerat som tecken på att du har en giltig trafikförsäkring, har betalat fordonsskatt samt att fordonet har en godkänd besiktning. Från och med årsskiftet måste du själv hålla reda på detta utan kontrollmärket.

Du kan låta det gamla märket sitta kvar på skylten, men det fyller då inte längre någon funktion.

Avställning på samma sätt som tidigare

Du kan precis som tidigare anmäla en avställning på något av följande sätt:

Skrapkoden ska inte användas

Men, när du gör en avställning ska du inte längre använda skrapkoden från kontrollmärket. Du ska i stället använda dig av

Observera att det inte är tillåtet att klistra på något annat på den tomma yta på registreringsskylten där kontrollmärket tidigare har suttit.