Yrkeskompetensbeviset

Yrkeskompetensbeviset utfärdas efter att du har genomgått en grundutbildning med godkänt prov eller en fortbildning och har körkort för det fordonsslag, som utbildningen avser.

I båda fallen måste avgiften för tillverkning av yrkeskompetensbeviset vara betald. Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter genomförd fortbildning och två år efter avlagt prov vid grundutbildning.

Varje förare ska ha med sitt yrkeskompetensbevis vid körning och kunna visa upp det vid en eventuell kontroll. Om beviset inte är med, kan föraren dömas till böter. 

Behöver du beställa ett nytt yrkeskompetensbevis?

Om ditt yrkeskompetensbevis har kommit bort, förstörts eller om någon person uppgift har ändrats ska du anmäla det till Transportstyrelsens kundtjänst för yrkestrafik på telefon 0771-503 503. Därefter skickar vi ut en inbetalningsavi. När vi ser att du har betalat, tillverkas och skickas ett nytt yrkeskompetensbevis till den adress där du är folkbokförd.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!