Kunskapsprov för yrkeskompetensbevis

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har tillräckliga kunskaper för att uppfylla kunskapskraven för att få yrkeskompetensbevis.

Du bokar och avlägger prov vid Trafikverket. Innan du kan avlägga prov måste din grundutbildning vara registrerad hos Transportstyrelsen.

Under provet

Provet består av 60 skriftliga frågor och 5 testfrågor som avläggs på dator. För godkänt resultat krävs minst 48 rätta svar. Resultatet på testfrågorna räknas inte in i provresultatet. Syftet med testfrågorna är att säkerställa hög kvalitet på frågorna som ställs. Genom det inbyggda ljudstödet kan du även lyssna på frågan och svarsalternativen. En talsyntes läser då upp texten för dig.

Personer som har läs- och skrivsvårigheter har möjlighet att ansöka om förlängd provtid hos Trafikverket. Ansökan ska göras före beställning av tid för provet på en särskild blankett.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!