När en förare har gått klart en fortbildning om 35 timmar ska utbildningsanordnaren omgående rapportera genomförd utbildning till Transportstyrelsen och i samband med rapporten, utfärda ett intyg till föraren om genomförd fortbildning.

Om en förare har gått delkurserna hos olika utbildningsanordnare ska den som anordnar den sista delkursen efterfråga intyg om tidigare genomförda delkurser för att fortbildningen ska kunna bli genomförd. Den som anordnat den sista delkursen ska utfärda ett intyg om genomförd fortbildning till föraren som ska innehålla uppgifter om utbildning hos samtliga utbildare.