Ansvar

Såväl företag som anlitar förare, som förarna själva, har ansvar för att sätta sig in i vad lagen om yrkesförarkompetens innebär.

Förarens ansvar

Föraren är ansvarig för att genomgå den utbildning som krävs för att få ett yrkeskompetensbevis. Den som utför gods- eller persontransporter utan att vara berättigad till det enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens döms till böter.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte medför yrkeskompetensbevis vid gods- eller persontransporter döms till penningböter.

Företagets ansvar

Den som i sin transportverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en förare som inte är berättigad att utföra gods- eller persontransport döms till böter.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!